Йорам от Юда (Хронологии и Царе Х) (статия 21)

В Библейска хронология 3:9 (септември, 1991) изтъкнах, че годините на Юдовите царе са дадени в хронологичен ред. „Когато четем за царуването на юдов цар траещо 4 години, това означава, че 4 години от хронологията са били дадени на него, и няма хронологическо препокриване с друг юдов цар. Когато четем за царуване на Израилев цар траещо 4 години, това означава, че той е царувал четири години от хронологията, но неговата първа и последна години са също включени в царуванията на неговия предшественик и наследник.“ Също изтъкнах, че „по-късно, има усложнения, които ще трябва да разгледаме подробно, когато стигнем до тях.“ 

Достигаме до първото от тези усложнения. Това е проблема със съвместните царувания. Няма причина да се съмняваме, или да се изненадваме от съществуването на съвместни царувания в историята на Израел и Юда. По много причини, най-често желанието за мирно наследяване, царят е поставял своя син на престола до себе си преди да умре. Това означава за Библейския текст, както ще видим, че когато годините на тези двама царе са дадени, те наистина се препокриват, така че не можем просто да ги добавяме заедно, за да получим точна хронология. В същото време, цялата информация, необходима за изграждането на правилна хронология е дадена, така че няма истински проблем. 

Нека се върнем към хронологията, където я оставихме през декември 1991 (Библейска хронология 3:12), преди нашето задължително отклонение в Асирийския епонимен канон. Видяхме, че в края на своето царуване, Ахав от Израел започнал Третата сирийска война, и накарал Йосафат от Юда да отиде заедно с него (3 Царе 22). И двамата царе поставили синовете си на престола да управляват, докато те били на война. Според 3 Царе 22:51 Охозия от Израел царувал през 17-та и 18-та години на Йосафат от Юда, които били също последните две години от царуването на Ахав. Така, изглежда Ахав е оставил Охозия на престола и е отишъл да воюва, точно преди края на годината, и е умрял точно в началото на следващата година. Ахавовите 21-ва и 22-ра години са едни и същи като Охозиевите първа и втора години. 

Както видяхме, веднага след поражението на Израел в Третата сирийска война, моавците се разбунтували срещу Израел и Охозия загинал (4 Царе 1). Така, през същата тази година неговият по-малък брат Йорам от Израел се възкачил на престола (4 Царе 1:17; 3:1). 

Гледайки назад към Третата сирийска война, изглежда Йосафат от Юда оставил своя син Йорам на престола, когато поел на военен поход срещу сирийците. Това става ясно от 4 Царе 1:17, което казва, че Йорам от Израел започнал да царува през втората година на Йорам от Юда. Наистина Йосафат бил все още върховен цар над Юда, но Йорам от Юда е наречен цар. Единственият начин да примирим това „противоречие“ е да приемем, че Йосафат е оставил Йорам от Юда на престола на Юда, докато той отишъл да се воюва срещу сирийците. Той все още не се бил върнал да заеме отново престола, когато Йорам от Израел става цар. Така Йорам от Израел става цар през втората година на Йорам от Юда, която е също 18-та година на Йосафат, както ни казва 4 Царе 3:1. 

Така, когато Йосафат се върнал в Ерусалим, той свалил Йорам от престола. Това става ясно от 4 Царе 8:16-17, което казва, че Йорам от Юда дошъл на престола (отново) през 5-та година на Йорам от Израел, докато Йосафат все още царувал (в своята 22-ра година). 

Защо Йосафат сваля Йорам временно, и защо го издига по-късно? Можем само да гадаем. 4 Царе 8:18 казва, че когато Йорам от Юда става единствен цар по-късно, той активно е следвал идолопоклонническите пътища на Ахав. 2 Летописи 21 говори повече за това, и ни показва, че краткото царуване на Йорам от Юда било едно от най-непоносимите в цялата история на Юда. Явно е, че докато Йосафат бил на военен поход срещу сирийците, Йорам управлявал развратно в Ерусалим. Когато Йосафат се върнал, бидейки праведен цар, свалил сина си от престола. Може би Йорам показал престорено покаяние и съобразяване с правдата, така че Йосафат бил склонен да го върне като съвместен цар няколко години по-късно. 

Както споменах по-горе, 4 Царе 8:16-17 казва, че Йорам от Юда станал цар през 5-та година на Йорам от Израел, което било докато Йосафат бил все още върховен цар в Юда. Тези стихове казват също, че Йорам от Юда царувал 8 години. Сега, как да броим тези осем години? Има три възможности: 

1. Можем да ги наредим след Йосафатовите 25 години, така че Йорамовите 8 години да започват едва след смъртта на Йосафат. Този вариант е невъзможен, защото това ще ни отведе в царуването на Иуй от Израел, който убива Йорамовия наследник Охозия в началото на своето царуване. Така, Йорамовите 8 години трябва да препокриват някои от Йосафатовите. 

2. Можем да започнем Йорамовите 8 години през 5-та година на Йорам от Израел, която е 22-та година на Йосафат. Точно така прави Анстей. Има два проблема с този подход. Първо, 4 Царе 8:25-26 казва, че Охозия, Йорамовият син, станал цар през 12-та година на Йорам от Израел, и царувал една година. От гледна точка на юдовия начин на отчитане, тази година трябва също да бъде 8-та година на Йорам от Юда, което е така според изчислението на Анстей (и което според него е единственото изключение на правилото; Анстей, стр. 181). Второ, 4 Царе 8:16-17 казва, че Йорам от Юда царувал през 5-та година на Йорам от Израел, формула, която почти навсякъде означава, че годината на възкачването на Йорам от Юда е 5-та година на Йорам от Израел, и означава, че действителното броене започва на следващата година. Накрая, трето, текстът вече е определил две години на Йорам, през Третата сирийска война, и изглежда най-просто да ги броим, като първите две от неговите общо осем години. 

3. Съответно, трето, аз предлагам да броим двете години на Третата сирийска война като първите две години на Йорам от Юда, след което има хиатус, докато той не е на престола. Това ни позволява да вземем числата абсолютно, и е най-простата схема. Съответно, петата година на Йорам от Израел е годината на възкачването на престола на Йорам от Юда. Йорам от Юда умира през 11-та година на Йорам от Израел, и е наследен от своя син Охозия от Юда (4 Царе 9:29). Следващата година е официалната първа година на Охозия от Юда (4 Царе 8:25-26), който е убит от Иуй. 

Това трето решение е по-просто, вярвам, че и най-добре отчита подробностите на текста. Авторът вече е отброил две години от царуването на Йорам от Юда, така че трябва да ги извадим от осемте. Също, това тълкуване означава, че няма изключения в хронологическия начин на записване на годините на юдовите царе. Накрая, това тълкуване елиминира предложеното съвместно царуване на Охозия и Йорам от Юда, което Анстей трябва да предложи, за да „напасне“ числата в своето тълкуване. 

Трябва да се отбележи, обаче, че и двете тълкувания, на Анстей и моето, ни водят до една и съща година, годината 3119 А.М.

 

ГОДИНА

ЮДА (Анстей)

 

ЮДА (Джордан)

 

ИЗРАЕЛ

 

Исторически данни, свидетелство, факт или доказателство

3106

Йосафат

16

Йосафат

16

Ахав

20

 

3107

(Йорам 1)

17

Йорам 1

17

Охозия 1

21

Трета сирийска война, 3 Цар. 22:51

3108

(Йорам 2)

18

Йорам 2

18

Ахав

22

Смърт на Ахав, 3 Царе 22.

 

 

 

 

 

Охозия 2

 

Смърт на Охозия, 4 Царе 1; Възнасяне на Илия, 4 Царе 2.

 

 

 

 

 

Йорам

1

Възкачване на Йорам, 4 Царе 1:17; 3:1, Моавска война, 4 Царе 3.

3109

 

19

 

19

 

2

 

3110

 

20

 

20

 

3

 

3111

 

21

 

21

 

4

 

3112

Йорам 1

22

Йорам се възкачва

22

 

5

4 Царе 8:16-17

3113

Йорам 2

23

Йорам  3

23

 

6

 

3114

Йорам 3

24

Йорам  4

24

 

7

 

3115

Йорам 4

25

Йорам 5

25

 

8

Смърт на Йосафат, 3 Царе 22:50

3116

Йорам

5

Йорам

6

 

9

Йорам на Юда единствен цар

3117

Йорам

6

Йорам

7

 

10

 

3118

Йорам

7

Йорам (умира)

8

 

 

11  4 Царе 9:29. Анстей: Охозия започва да управлява съвместно

 

Охозия съвм. цар

 

Възкачване на Охозия

 

 

 

Джордан: Йорам умира; Охозия се възкачва на престола

3119

Йорам (умира)

8

Охозия

1

 

12

4 Царе 8:25-26

 

Охозия

1

 

 

 

 

Охозия от Юда и Йорам от Израел убити от Иуй

 

 

 

Превод от английски език: Радослава Петкова

Категории: Апологетика, Образование