Диспенсационализъм в упадък

От д-р Гари Норт

 

В публикациите по-долу, „Българска реформация“ ще предостави на своите читатели поредицата на д-р Гари Норт „Диспенсационализъм в преход“. Смятаме, че поредицата е изключително важна, заради все още ширещата се диспенсационална ерес сред българските християни. Лъжата, че есхатологията няма отношение към продуктивността на християните в обществото е привързала множество хора към пасивно и лежерно съществуване, силно дистанцирано от реалния живот. Поредицата на д-р Гари Норт е сериозно предизвикателство към интелектуално честните диспенсационалисти.

 

Д-р Гари Норт (роден Февруари 1942) е американски християнин реконструкционист, историк и икономист. Един от основоположниците на християнското реконструционистко движение в САЩ. Трудовете му включват над 50 книги на теми обхващащи теология, икономика и история. Статиите и коментарите му се препечатват в десетки списания и вестници.