„Истинският принцип за дефиниция на света произлиза от Бога. Той е предпоставката за всяко мислене и необходимата презумпция за всяка област на мисълта. Следователно е богохулство да се опитваме да „доказваме” Бога, защото Той е необходимата презумпция за всяко доказателство. Да основаваме коя да е област от мисленето, живота, действието или която и да е област от битието, върху нещо друго освен триединния Бог, е богохулство. Образование без Бога – като своя предпоставка, право – което не започва от Бога и Неговия закон, обществен ред – който не извлича всяка власт от Бога или семейство – чиято основа не е Божието Слово, са богохулни.”

Ръшдуни Р.Д

Статии

Хвърли хляба си по водата . . .

Да отговориш на безумец

В памет на Гари Норт

За истината, лъжата и свободата

Поредица: Съветите на Джон Плауман

За много невежите хора (Глава 24)

Паметници (Глава 23)

Поредица: Библейска хронология

Йорам от Юда (Хронологии и Царе Х) (статия 21)

Ахав и Асирия - Хронологии и царе VІІІ (статия 20)

Поредица: Диспенсационализъм в упадък

Диспенсационални изкривявания - 1. Изкривявания в Христологията

Какво стана с  „Господна е земята“? - (втора част)